ORLEN Smary plastyczne specjalne 

 

 

BENTOMOS 23

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smar wysokotemperaturowy Bentomos 23 jest produktem otrzymywanym na drodze zagęszczania wysokorafinowanych olejów mineralnych o lepkości kinematycznej nie niższej niż 26 cSt w 100oC bentonitem hydrofobizowanym aminami czwartorzędowymi.
Smar Bentomos 23 zawiera w swoim składzie dodatek dwusiarczku molibdenu o wielkości ziarna poniżej 5μm.
Smar Bentomos 23 jest nietopliwy oraz odporny na działanie wody.

Zastosowanie:

Bentomos 23 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących o stałej temperaturze pracy powyżej 100oC, głównie w zakresie 120-200oC, a przy odpowiednio częstej wymianie albo uzupełnianiu – do około 220oC. 
Zalecany jest do stosowania przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach.
Nie nadaje się do smarowania łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym. 
Normy, aprobaty, specyfikacje:
- PN-69/C-96127 
- ISO 6743/9: BDEB-2

 

 

BENTOR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Charakterystyka ogólna:

Smar wysokotemperaturowy Bentor 2 produkuje się w oparciu o wysokorafinowany, wysokolepki olej mineralny (lepkość oleju w temp. 100°C powyżej 26 mm2/s) i zagęszczacz glinokrzemianowy hydrofobizowany aminami czwartorzędowymi.
Smar Bentor 2 jest odporny na działanie wilgoci i praktycznie nietopliwy. Zachowuje plastyczną konsystencję do temperatury - 10°C. 

Zastosowanie:

Bentor 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących o stałej temperaturze pracy od 120°C do 200°C. 
Nie nadaje się do smarowania łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym. 

Normy, aprobaty, specyfikacje:
- PN-69/C-96127 
- ISO 6743/9: ACEB-2