MOBIL Smary dla motoryzacji

 

 

 

MOBILITH SHC 220

 

 

  

 

 

Wysokiej jakości smar plastyczny z zagęszczaczem litowym kompleksowym, utworzony na bazie oleju syntetycznego. Znacznie przewyższa swymi własnościami analogiczne smary na bazie oleju mineralnego, zwłaszcza, jeśli chodzi o ich pompowalność w niskich temperaturach, niższy współczynnik  tarcia i niższy moment obrotowy zarówno przy starcie, jak i podczas ruchu. Stosując ten smar można uzyskach obniżenie temperatury pracy łożysk pracujących pod obciążeniem. Mobilit SHC 220 jest stosowany w pojazdach samochodowych, m.in. do smarowania łożysk kół.

 

MOBILLUX EP-0 EP-1 EP-2 EP-3

 


Są to smary mineralne na bazie hydroksystearynianu litu zawierające dodatki na wysokie naciski EP, wolne od ołowiu i związków azotu. Charakteryzują się doskonałym zabezpieczeniem przed zużyciem, korozją, rdzą, wymywaniem wodą.

Zalety

§  redukcja zużycia części trących przy dużych obciążeniach, także uderzeniowych i wibracjach,

§  dobra pompowalność w centralnych systemach smarowania

§  możliwość stosowania w niekorzystnych warunkach np. przy wysokich temperaturach, przy dostępie wilgoci itp.

 

 

MOBILGREASE XHP 222

 

 

 

  

     

  

 

Mobilgrease XHP 222 jest wysokiej jakości smarem litowym kompleksowym z dodatkami EP przeznaczonym do zastosowań zarówno w transporcie samochodowym jak i w przemyśle. Posiada doskonałe właściwości wysokotemperaturowe, doskonałą przyczepność do smarowanej powierzchni, dobrą odporność na wymywanie wodą, dobrą stabilność termiczną, gwarantuje doskonałe właściwości przeciwzużyciowe AW, zabezpiecza przed rdzą, korozją i zużyciem smarowanych elementów m.in. łożysk. Nie zawiera ołowiu, związków azotu i chloru.

Zalety

§  redukcja kosztów obsługi oraz wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi przesmarowaniami dzięki zbalansowanym właściwościom zapewniającym dobrą ochronę przeciwzużyciową, odporność na utlenianie, odporność przed rdzą i korozją nawet w agresywnym środowisku pracy,

§  dokonała ochrona przeciwzużyciowa, oraz zdolność do przenoszenia podwyższonych obciążeń rekomendują go do stosowania w łożyskach pracujących w szerokim zakresie prędkości obrotowych,

§  doskonała odporność na wymywanie wodą

 

 

MOBILGREASE SPECIAL

 

 

 

 

 

 

 

Wysokiej jakości smar typu EP z zagęszczaczem litowym-hydroksystearynowym, zawierający dwusiarczek molibdenu w celu poprawy własności przeciwzużyciowych, zwłaszcza przy możliwości chwilowego przerwania filmu smarowego, występowaniu obciążeń udarowych i podczas ślizgania. Według normy DIN 51502 odpowiada smarom typu KPF 2 K-20. Nie zawiera związków ołowiu i nitrowych.

Zalety

§  zredukowanie zużycia przy wysokich obciążeniach uderzeniowych i wibracjach

§  doskonała stabilność strukturalna

§  doskonałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją, oraz wymywaniem wodą

§  dobra pompowalność w centralnych systemach smarowania

§  dobra praca nawet w trudnych warunkach np. wilgoć