NAFTOCHEM

 

 

SMAR MOLITERM 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE

Smar Moliterm 23 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych 
powierzchni trących pracujących w podwyższonych temperaturach do 200ºC oraz 
narażonych na wysokie obciążenia. Smar jest odporny na działanie wody.
Nie zaleca się go stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz 
do łożysk o małym luzie poprzecznym. 

SKŁAD OGÓLNY

Smar Moliterm 23 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawiera dodatki przeciwutleniąjace, przeciwkorozyjne, deaktywator metali oraz dwusiarczek molibdenu w ilości około 3%. 

WŁASNOŚCI

- penetracja w temperaturze 25ºC po ugniataniu 260 – 300 
- temperatura kroplenia, ºC, nie niższa niż 220
- wydzielanie oleju w temp. 150ºC w czasie 24h, %, nie więcej niż 5 
- badanie działania korodującego na płytkach miedzianych 
w temp. 100ºC w czasie 3h dopuszczalna lekka zmiana barwy płytek
- odporność na działanie wody w temp. wrzenia,
minut, nie mniej niż 30
- ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150ºC
przez 3h, %, nie więcej niż

 

 

 

SMAR BENTERM 2

 

 

 

 

 

 

 

 


ZASTOSOWANIE

Smar Benterm 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, pracujących 
w zakresie temperatur od 100 do 200ºC. 
Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej. 
Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem 
obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym. 

SKŁAD OGÓLNY

Smar Benterm 2 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentoni- tem. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym. 

WŁASNOŚCI

- penetracja w temp. 25ºC po ugniataniu 260 -300
- temp. kroplenia, ºC, nie niższa niż 220
- wydzielanie oleju w temp. 150ºC w czasie 24h, %, nie więcej niż 5
- badanie działania korodującego na płytkach
miedzianych w temp. 100ºC w czasie 3h wytrzymuje
- odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż 30
- ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150ºC w czasie 3h, %, nie więcej niż 3

 

 

PASTA MOLIBDENOWA  MOLIPAS 60 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastę molibdenową Molipas 60 N stosuje się jako pastę montażową w temperaturze do
450ºC, a w warunkach, w których dostęp powietrza lub tlenu jest ograniczony w tempe-
raturze do 600ºC, w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem (zapieczenie, zatarcie, 
itp.) elementów łączonych. Pasta Molipas 60 N znajduje zastosowanie w celu zabezpie-
czenia przed zakleszczeniem:
- łożysk, tulei, czopów, sworzni;
- połączeń gwintowych;
- połączeń klinowych, wieloklinów przesuwnych;
- uszczelek, pierścieni uszczelniających.
Pasta Molipas 60 N umożliwia nieniszczący demontaż, zmniejsza zużycie części maszyn.

SKŁAD OGÓLNY

Pasta molibdenowa Molipas 60 N zawiera dwusiarczek molibdenu w ilości ok.60%,olej mineralny głębokorafinowany, dodatki zagęszczające, przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do powierzchni metalu.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozprowadzić pędzlem cienką warstwę pasty na oczyszczoną powierzchnię metalu. 

WŁASNOŚCI

- penetracja w temp. 25ºC bez ugniatania 260 – 300
- temperatura kroplenia, ºC, nie niższa niż 180
- badanie działania korodującego
w temperaturze 100ºC w czasie 3h:
- na płytkach ze stali wytrzymuje
- na płytkach z miedzi dopuszczalne pociemnienie płytki