ORLEN Smary dla przemysłu spożywczego

 

 

VESTA FG 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka ogólna:

Wielofunkcyjny smar Vesta FG 2 dla przemysłu spożywczego produkowany jest na bazie kompleksowych mydeł glinowych oraz oleju białego. Zawiera w swoim składzie dodatki poprawiające własności antykorozyjne oraz antyoksydacyjne smaru. Produkowany jest w klasie konsystencji wg NLGI 2. Jest odporny na działanie zimnej i gorącej wody. W skład smaru wchodzą komponenty posiadające dopuszczenie USDA do incydentalnego kontaktu z żywnością. 

Zastosowanie:

Smar Vesta FG 2 przeznaczony jest do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz różnych gałęziach przemysłu rolno-spożywczego (zakłady przetwórstwa warzywnego, mięsnego, tłuszczowego, cukierniczego) do smarowania nisko i średnioobciążonych węzłów tarcia, np. łożysk ślizgowych i tocznych, przegubów, łańcuchów i innych mechanizmów pracujących w temperaturach od - 20°C do + 175°C i wymagających stosowania smarów dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością. 

- posiada atest PZH

 

 

VESTA FG HM

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowania

 

Oleje hydrauliczne Vesta FG HM są przeznaczone do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz różnych gałęziach przemysłu rolno-spożywczego (zakłady przetwórstwa warzywnego, mięsnego, tłuszczowego, cukierniczego), w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego, przy podwyższonej temperaturze i wilgotności otoczenia, wszędzie tam gdzie wymagane jest stosowanie olejów hydraulicznych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.

 

Charakterystyka

 

Biodegradowalne oleje hydrauliczne Vesta FG HM dla przemysłu spożywczego produkowane są na bazie komponentów posiadających dopuszczenie do incydentalnego kontaktu z żywnością USDA H-1 zgodnie z wykazem reglamentacyjnym 21 CFR 178.3570, tj. olejów roślinnych i dodatków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe gotowego oleju.
Test CEC-L-33-A-94 wykazał biodegradowalność produktu na poziomie > 95%.

 

 

VESTA FG CL

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowania

 

Olej przekładniowy Vesta FG CL 46 jest przeznaczony do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz różnych gałęziach przemysłu rolno-spożywczego (zakłady przetwórstwa warzywnego, mięsnego, tłuszczowego, cukierniczego), w przekładniach przemysłowych, gdzie wymagane jest użycie oleju o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenia, dobrej stabilności termooksydacyjnej i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych, wszędzie tam gdzie wymagane jest stosowanie olejów przekładniowych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.

 

Charakterystyka

 

Biodegradowalny olej przekładniowy Vesta FG CL 46 dla przemysłu spożywczego produkowany jest na bazie komponentów posiadających dopuszczenie do incydentalnego kontaktu z żywnością USDA H-1 zgodnie z wykazem reglamentacyjnym 21 CFR 178.3570, tj. olejów roślinnych i dodatków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe gotowego oleju.
Test CEC-L-33-A-94 wykazał biodegradowalność produktu na poziomie > 95%.