MOBILUX EP 023, 004

 

 

  

  

 

 

 

Półpłynne smary typu EP do zastosowań przemysłowych, szczególnie do przekładni i centralnych systemów smarowania.

 

 

MOBILUX EP 0, 1, 2, 3

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uniwersalne smary z dodatkami EP do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle, także przy wysokich obciążeniach. Mobilux EP 0 i EP 1 zalecane do centralnych systemów smarowania.

 

 

MOBILGREASE  XHP 103, 221, 222,

 

223, 461

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wielofunkcyjne, wysokiej jakości smary typu EP, stosowane w przemyśle i motoryzacji. Mają doskonałe własności adhezyjne i odporność na wodę. Stosowane zwykle do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych.

 

 

MOBILGREASE  XHP 322 SPECIAL   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wysokiej jakości smar EP do bardzo wysokich obciążeń, doskonała odporność na wodę i przyczepność. Zalecany do wolnoobrotowych łożysk oraz przekładni otwartych.

 

 

MOBILGREASE  PF 500   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy, syntetyczny smar na bazie oleju polifluoropolieterowego (PFPE) z zagęszczaczem niemydlanym - policzterofluoroetylenowym (PTFE). Przeznaczony do ciężkich warunków pracy z bardzo wysokimi temperaturami, wyjątkowo odporny na chemikalia. Niepalny.

 

 

 

MOBILTEMP 1, 78

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smary wysokotemperaturowe, o własnościach przeciwzużyciowych, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na wodę i pompowalnością. Mobiltemp 78 dodatkowo zawiera dwusiarczek molibdenu polepszający smarowność.

 

 

 

MOBILTEMP SHC 32, 100 SPECIAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pełni syntetyczne, wysokiej jakości smary o własnościach przeciwzużyciowych do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich i niskich temperaturach.

 

 

 

MOBILTEMP SHC 100 SPECIAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetyczny, wysokiej jakości smar typu EP z dodatkiem dwusiarczku molibdenu do wolnoobrotowych łożysk, pracujących w bardzo wysokich/niskich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. Doskonała odporność na wymywanie wodą i frettingiem.

 

 

 

MOBILITH SHC 007, 100, 220, 460, PM,

 

1500, 1000 SPECIAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetyczne, wysokiej jakości wielofunkcyjne smary przewyższające swymi własnościami konwencjonalne smary mineralne do trudnych warunków eksploatacji. Zastosowanie: SHC 007 - półpłynny smar do przekładni wysokoobciążonych pracujących w ekstremalnych temperaturach. SHC 100 - do łożysk szybkoobrotowych SHC 220 - uniwersalny typu EP m.in. w motoryzacji SHC 460 - uniwersalny w marynarce, do dużych obciążeń SHC PM - w przemyśle papierniczym SHC 1500 i SHC 1000 Special - do łożysk wolnoobrotowych i bardzo wysokich obciążeń w ekstremalnych temperaturach.

 

 

 

MOBIL GLYGOYLE GREASE 001    

 

 

  

 

 

 

 

 

Półpłynny, syntetyczny smar na bazie poliglikoli, o wydłużonym czasie eksploatacji, stosowany do przekładni, łożysk, gdzie okresowy serwis jest utrudniony, bądź niemożliwy.

 

 

 

MOBILGREASE 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pełni syntetyczny. wysokiej jakości, wielofunkcyjny smar typu EP, odporny na wymywanie wodą, przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach. Stosowany w lotnictwie oraz do łożysk wysokoobrotowych.

 

 

 

MOBILGREASE EAL 101, 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodegradowalne, syntetyczne - na bazie estrowej, wielofunkcyjne smary o dobrych własnościach adhezyjnych i odporności na wodę. Przyjazne dla środowiska naturalnego.

 

 

 

MOBILGREASE XTC    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalny smar do stosowania w sprzęgłach wysokoobrotowych, przewyższa wymagania specyfikacji AGMA Typ CG-2 i CG-1, został także zaaprobowany przez większość producentów sprzęgieł.

 

 

 

MOBILGEAR OGL 007, 009   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Półpłynne smary z własnościami EP i zdyspergowanym grafitem do wysokoobciążonych otwartych przekładni, łańcuchów, przegubów, sworzni itp.