Nafty i oleje technologiczne

 

 

NAZWA PRODUKTU

 

 

    

OPIS PRODUKTU

 

 

 

OPAKOWANIA

 

 

ORLEN OIL EDR 3

 

 

 

 

 

Olej do elektrodrążarek ORLEN OIL EDR 3 jest cieczą dielektryczną pochodzącą z procesów przeróbki ropy naftowej. Oprócz bardzo małej lotności (efekt wąskiego przedziału destylacji) olej posiada szereg innych cech, do których należy zaliczyć dobrą odporność na utlenianie oraz niską zawartość siarki.

ORLEN OIL EDR 3 przeznaczony jest do obróbki metodą elektroerozyjną elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów zarówno trudno jak i łatwo skrawalnych, np. matryc kuźniczych, form wtryskowych, kokili i form odlewniczych, wykrojników, stempli, itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 l

30 l

200 l

Luz

 

 

 

NAFTA DO OŚWIETLANIA

 

Mieszanina węglowodorów, otrzymywana przez rafinację odpowiedniego destylatu ropy naftowej.

Nafta do oświetlania głównie do celów oświetleniowych, może również służyć jako zmywacz tłuszczów i smarów z powierzchni metalowych.

 

 

 

 

 

 

 

5 l

30 l

200 l

Luz

 

 

 

 

 

NAFTA ZMYWACZ 

  


Destylaty lekkie ropy naftowej zobojętnione chemicznie.

Stosuje się ją m.in. do mycia i konserwacji części metalowych.

 

 

  

 

 

 

 

5 l

30 l

200 l

Luz

 

 

AKORINOL L5Q

 

 

 

 

Akorinol® L-5Q produkowany jest w oparciu o lekką frakcję naftową uszlachetnioną dodatkami przeciwutleniającymi, myjącymi, przeciwkorozyjnymi oraz poprawiającymi odporność na pienienie.
Produkt ten charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą oraz dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i zdolnością hamowania tzw. korozji potowej.

Olej Akorinol® L-5Q stosuje się do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony przeciwkorozyjnej

 

 

 

  

 

 

 

 

30 l

 200 l

      

 

 

ANTYKOL NQ

 

 

 

 

Olej ochronny Antykol NQ jest środkiem ochronnym o niskiej lepkości produkowanym w oparciu o wysokorafinowany mineralny destylat olejowy. Dla zapewnienia funkcji ochrony czasowej destylat ten jest uszlachetniony dodatkami o działaniu antyutleniającym, antykorozyjnym i innymi.
Czas działania ochronnego oleju Antykol N w zależności od warunków składowania wynosi od 8 do 15 miesięcy.Olej ochronny Antykol NQ stosuje się do czasowej ochrony przed korozją atmosferyczną powierzchni precyzyjnych wyrobów metalowych, pracujących zwykle w niskich temperaturach (do -45°C).
Może on również spełniać funkcję oleju smarowego, dlatego nie jest wymagane jego usunięcie ze współpracujących powierzchni przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

 

 

 

 

 

 

30 l